Гуртки робототехніки

Гурток «Робототехніка WeDo»

В  основу  змісту  програми  з  технічного  конструювання  покладено концепцію  «Навчання  через  дію»,  розроблену  інститутом  LEGO  Education (Біллунд,  Данія).  Навчання  через  дію відбувається  тоді, коли дитина  створює реальні  речі  в  матеріальному  світі  і  одночасно  набуває  знань.  Програма розрахована на використання конструкторів фірми LEGO.
·         Гуртківці  вивчають такі  фізичні  величини,  як швидкість,  сила,  час,  відстань, маса,  розмірність  фізичних  величин  та  способи  їх  вимірювання.
·         Конструюють  і  досліджують  навчальні  моделі,  створюють додаткові  проекти.  Також учні ознайомлюються з програмним забезпеченням LEGO  Education WeDo, опановують середовище програмування, вивчають принципи дії та особливості роботи датчиків.
·         Розвивають  словниковий запас і навички спілкування при поясненні роботи моделі.
·         Встановлюють причинно-наслідкові зв'язки.
·         Аналізують результати і шукають нові рішення.
·         Використовують таблиці для відображення та аналізу даних.
·         Будують тривимірні моделі за двовимірним кресленням.
·         Розвивають логічне мислення і програмування заданої поведінки моделі.

Вікова категорія: 6-7 років

Гурток «Робототехніка «Наука і технологія»»

В основу занять покладено принципи концепції STEM (Science - Наука,Technology - Технологія, Engineering - Проектування, Mathematics - Математика), спрямованої на різнобічне навчання дітей і підлітків науки, технологій, проектування і математики за допомогою роботів.
У навчальному процесі використовуються найпередовіші технології, які знайомлять з основами фізики, математики, принципами простих та моторизованих машин і механізмів, пневматики, енергетики, екології,  алгоритміки, програмування, електроніки та мікропроцесорних систем.
Вікова категорія: 8-11 років (3-6 класи)


Гурток «Робототехніка «Mindstorms»»


На гуртку діти навчаться будувати автономних роботів і програмувати їх за допомогою конструктора Lego Mindstorms EV3. Набір EV3 дає можливість гуртківцям створювати, програмувати і тестувати свої рішення, використовуючи реальні технології.
Заняття в гуртку надають можливість розвинути навички: творчого та критичного мислення, вирішення проблем, проектування, прогнозування, навичок дизайну та конструювання, командної роботи, креативності та інновацій.
У процесі навчання гуртківці поглиблюють знання з  математики, фізики, інформатики, екології, природничих наук.

 Вікова категорія: 10-16 років (5-11 класи)

Коментарі